Privacyverklaring.

De privacyverklaring van MikaWebdesign is geldig per 12 juli 2021 en is voor het laatst gecontroleerd op 2 augustus 2022.

Verwerking van persoonsgegevens

MikaWebdesign is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.MikaWebdesign verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die MikaWebdesign van u verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld op deze website, in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

MikaWebdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren
 • Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

MikaWebdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

MikaWebdesign bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens & bankrekeningnummer -> Zolang u gebruik maakt van onze diensten omdat wij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten

IP-adres, activiteiten op onze website, internetbrowser & apparaat type -> 2 jaar, dit is de termijn dat een Google Analytics cookie uw gegevens bewaart

Delen van persoonsgegevens met derden

MikaWebdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technieken

De website van MikaWebdesign maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. U kunt het cookiebeleid hier lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MikaWebdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@mikawebdesign.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MikaWebdesign wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens 

MikaWebdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mikawebdesign.nl.